Disclaimer


Disclaimer voor atolo.eu, atolo.ch en atolo.global


Op deze pagina vind je de disclaimer voor atolo.eu, zoals beschikbaar gesteld door Atolo NV/SA en Atolo Sarl. In deze disclaimer informeren we over de voorwaarden waaronder we de informatie op onze website verstrekken.

Intellectuele eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze niet kopieert, verspreidt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de regels van het dwingend recht.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atolo NV/SA en Atolo Sarl is het niet toegestaan om tekst, foto's, afbeeldingen of ander materiaal te gebruiken dat afkomstig is van deze website. Atolo NV/SA en Atolo Sarl hebben intellectueel eigendom over de inhoud van de website.

Geen garantie op nauwkeurigheid


Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website worden vermeld, streven we naar de meest nauwkeurige actuele bedragen. Fouten die ontstaan als gevolg van programmeer- of typefouten kunnen geen aanleiding geven tot aanspraken op contracten of overeenkomsten met Atolo NV/SA en Atolo Sarl.

Atolo NV/SA en Atolo Sarl streven naar een zo actueel mogelijke website. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden als de informatie of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of claim op nauwkeurigheid. We behouden ons het recht voor deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of te verplaatsen. Atolo NV/SA en Atolo Sarl aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor informatie op websites waarnaar door hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen


Mocht deze disclaimer veranderen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op atolo.eu op deze pagina.